Kontakt
Kontakt

Yoshinori AKAZAWA  Kyoto  Japan

INSTAGRAM

FACEBOOK

CONTACT@YOSHINORIAKAZAWA.COM
 

Atelier: 32-46 oide-cho, kawata, Yamashina-ku,
Kyoto city, Kyoto pref., JAPAN
Postal code: 607-8326
Phone & FAX: +81(0)75 592-0270