Yoshinori Akazawa: Sora-no-kayoiji

EARLY WORKS
MOSAICO NEO
JAPAN
交趾市松茶碗『空のかよひじ』Kōchi Ichimatsu tea-bowl ‘Sora-no-kayoiji’ Route in Sky

Sora-no-kayoiji: Route in Sky
Kōchi Ichimatsu tea-bowl
12.4cm x 8.3 cm
©Yoshinori Akazawa
2017[az_toggle_container][az_toggle_section] [toggle title=”Details” id=”tgl-1″]
交趾市松茶碗『空のかよひじ』Kōchi Ichimatsu tea-bowl ‘Sora-no-kayoiji’ Route in Sky

EXHIBITED:
Yoshinori Akazawa: JAPAN
Nihombashi Mitsukoshi Main Store 6th Floor Art Square (Tokyo, Japan)
[30th May – 5th June, 2018]
[/toggle]
[/az_toggle_section][/az_toggle_container]
JAPAN

Ryō-fū

Sora-no-kayoiji

Aki-giri